Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Transforming reformation: Hur ser en förvandlad kyrka ut?

"Transforming Reformation" - på väg mot en inbjudande kyrkokultur". Under tre webinarer kommer fokus att ligga på frågor kring hur våra församlingar kan växa under snabbt föränderliga sociala och kyrkliga […]