Om Alpha

Vi arbetar med kyrkan, för kyrkan och genom kyrkan

Alpha startade i kyrkan Holy Trinity Brompton (HTB) i London år 1977. Inledningsvis var det en föreläsningsserie för människor som nyligen funnit en tro, men 1990 övertog Nicky Gumbel ansvaret för Alpha och förändrade det till en kurs för den som var nyfiken på kristen tro. Deltagarantalet sköt snabbt i höjden och andra kyrkor som letade efter ett nytt och effektivt verktyg för att berätta om den kristna tron blev nyfikna.

Detta ledde till den första Alpha-konferensen år 1993 på HTB. Över 1000 kyrkliga ledare deltog för att lära sig mer om Alpha och hur man kan använda sig av det i deras respektive församlingar. När intresset ökade ytterligare så organiserades Alpha-konferenser internationellt och föredrag filmades år 1994 för att göra Alpha tillgängligt för så många som möjligt.

Numera har tiotals miljoner människor världen över provat på Alpha i hela världen och den har översatts till 120 olika språk. Alpha-föredragen har omformats för dagens publik med hjälp av den nya Alpha-filmserien och den liknande serien för UngdomsAlpha hjälper unga att förstå och uppleva vad kristen tro är. Tiderna har förändrats, men Alpha har uppdaterats och fortsatt användas i kyrkor världen över samt även på restauranger, arbetsplatser och numera även online.


Vi brinner för kyrkan som helhet

Alpha betonar det väsentliga i kristen tro, det som alla kyrkor är överens om. Vi är övertygade om att det som förenar de olika kyrkotraditionerna är oändligt mycket större än vad som särskiljer dem. Genom sitt fokus på det väsentligaste i den kristna tron kan Alpha användas i nästan alla sammanhang så att alla som vill får en möjlighet att enkelt och tydligt dela sin tro med sina vänner.


Vi tycker att kyrkan förtjänar det bästa

Vårt mål är att kontinuerligt stödja kyrkan med resurser och verktyg för att hjälpa till att skapa en plats dit människor känner sig trygga att bjuda med sina vänner för ett samtal om livet och tron. Alphas filmserier för vuxna och tonåringar är skapade för att ta med deltagarna på en livsåskådningsresa som pågår en rad veckor. Varje tillfälle innehåller en nyckel i den kristna tron och tas upp på ett sätt som är lätt att förstå och som lämnar utrymme för människor att utforska sina frågor om livet, tro och Gud.


Vi tror på generositet

Alpha är gratis att arrangera och vi uppmanar kyrkorna att erbjuda kursen gratis för deltagarna. Vi tycker att alla borde få en möjlighet att utan kostnad utforska livet och den kristna tron, oavsett var de befinner sig på jorden. Alpha Sverige är en ideell organisation som litar på givares generositet för att kunna erbjuda Alpha-materialet gratis.