Åtta veckor med Herrens bön

Åtta veckor som kommer att hjälpa dig och ditt sammanhang att utveckla och fördjupa ert böneliv.

Bönekursen är skapad av 24/7-rörelsen och dess grundare och ledare Pete Greig. Utifrån ”Herrens bön”, även känd som ”Fader Vår”, vägleder han till fördjupade insikter i bönens värld. Alpha Sverige har översatt Bönekursen till svenska.


Varje tillfälle på Bönekursen innehåller följande delar:

Vägledning

Till varje tillfälle finns det ett filmavsnitt där Pete Greig, Bönekursens skapare, samtalar med Poppy Williams kring olika aspekter av bön.

Samtalsfrågor

På Bönekursens hemsida finns samtalsfrågor för att stimulera till fortsatt bearbetning av de ämnen som Pete Greig och Poppy Williams lyft i sitt samtal.

Praktiska böneövningar

Det finns även vägledning till hur du/ni går tillväga för att väldigt konkret tillämpa det som filmerna lyfter, så att teori får bli praktik.