Förbered er inför framtiden

Bygg en stabil och hållbar relation med hjälp av kursen Förlovad

Relationer är fantastiskt, men varken enkelt eller självklart. Förlovad – förberedelsekursen är skapad för att hjälpa par till varaktiga och starka relationer. I fem veckor får ni chansen att som par få värdefull fokusera ämnen som kommunikationens svåra konst, förlåtelsens kraft och hur man hanterar konflikter. I kursen Förlovad får ni input från en lång rad experter och sedan möjlighet att prata tillsammans som par. Ta chansen att utveckla och fördjupa er relation.


Förlovad – förberedelsekursen innehåller följande delar:

Vägledning

Undervisning via film där Nicky och Sila Lee, skapare av Förlovad, är programledare och berättar utifrån sin kunskap kring äktenskap och relationer.

Till sin hjälp har de en lång rad experter – exempelvis terapeuter, sexologer, psykologer – samt ”vanliga par” som delar med sig av sina erfarenheter och insikter i de olika ämnen som tas upp.

Samtal

4-5 gånger per tillfälle så pausas filmen för att ge de deltagande paren möjlighet att samtala kring det ämnen som varit i fokus i undervisningen.

Vägledande instruktioner samt tidsramar för samtalen ges i filmen och tydliggörs i deltagarböckerna. Det förekommer inga gruppsamtal i Äktenskapskursen, enbart samtal som enskilt par.

Fortsättning

Den största delen av Förlovad kan på ett sätt sägas vara fokuserad på själva tvåtimmars-tillfället per vecka med vägledning och samtal.

Men tanken är även att samtalet ska fortsätta mellan tillfällena, deltagarböckerna innehåller därför tips och underlag för fortsatta och fördjupande samtal.