Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Transforming reformation: Hur ser en förvandlad kyrka ut?

"Transforming Reformation" - på väg mot en inbjudande kyrkokultur". Under tre webinarer kommer fokus att ligga på frågor kring hur våra församlingar kan växa under snabbt föränderliga sociala och kyrkliga förhållanden. Tillsammans med internationella kollegor kommer du få möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter kring hur vi som kyrka kan ta steg framåt. Detta är […]