Alpha hjälper kyrkan hjälpa människor att upptäcka Jesus. Vi vill ge alla människor i vårt land chansen att utforska den kristna tron genom en Alpha-kurs och göra vår del i att verka för en återevangelisering av Sverige, en vitalisering av kyrkan och ett förvandlat samhälle. Vi är övertygade om att en varm, öppen och Jesus-fokuserad kyrka är den bästa bäraren av evangelium och den naturliga platsen att få uppleva Jesu stora kärlek!

Detta är ett historiskt årtionde. Påsken 2033 är det två tusen år sedan Jesu uppståndelse. Vi vill ge så många som möjligt chansen att vara med och fira! Låt oss inte tystna utan höja volymen och göra de kommande åren till år med fokus på inbjudan och evangelisation.

Denna dröm och vision är stor och kräver ett rejält steg framåt, och inte minst ett stort steg utåt så att vi blir mer missionella som kyrkor.

Vi vill som ett uttryck för det se Alpha-kurser i var och en av Sveriges 290 kommuner år 2033.

Budskapet om Jesus ska vara geografiskt tillgängligt för alla, oavsett om du bor i huvudstaden eller på landsbygden, i de fina kvarteren eller utsatta områden.

Men vi vet att det inte räcker. Om människor ska kunna upptäcka Jesus genom Alpha behöver de få höra om det. Vår dröm är därför att alla i Sverige ska bli inbjudna till Alpha under det kommande årtiondet.

Som ett resultat av detta, om Alpha finns överallt i Sverige och alla blir inbjudna, tror vi att minst 1 miljon människor ska ha gått Alpha år 2033.

Men denna vision är alldeles för stor för ett samfund, en ensam kyrka eller en organisation. Vi tror att Gud vill förstora och multiplicera vår dröm och att detta är något vi gör tillsammans! Som en enad, utåtriktad och inbjudande kyrka med fokus på att budskapet om Jesus ska nå ALLA.

Alpha för alla. Jesus till alla.


Hur når vi dit?

För att nå målen och jobba strategiskt vill vi fokusera på:

  • Skapa och behålla en vital organisation
  • Verka för en vitalisering av kyrkan
  • Fokusera på den unga generationen

Nedan kan du läsa mer detaljerat hur vi vill jobba de kommande åren.


Du kan se till att denna visionen blir verklighet bland annat genom att bidra ekonomiskt!