Material till Bönekursen

Vi har sammanställt material för att hjälpa er lyckas med er Bönekursen

För att Bönekursen ska bli bästa tänkbara har vi sammanställt lite olika material: bilder, filmer, rollups, banderoller med mera. Vissa av dem kan du ladda ner gratis, annat finns att köpa eller beställa. Själva filmserien samt underlag för samtalen samt andra resurser för själva kursen finns på Bönekursens hemsida.

Tre tips angående material för Bönekursen

Tryckta material att köpa

Det finns inget deltagar- eller ledarhäfte till Bönekursen, alla sådana resurser finns digitalt på kursens hemsida.

Däremot kan du beställa Pete Greigs bok ”Lär oss att be” som är ett utmärkt möjligt komplement till Bönekursen för den som vill arbeta igenom frågorna lite djupare på egen hand.

Nedladdningsbara material

Vid sidan om affischer att sätta upp så är det bra med annonser på sociala medier för att göra Bönekursen allmänt känd. Det kan även vara bra att visa en trailer i kyrkan eller vara användbart med en Bönekursen-logga att lägga på en egen bild.

Allt sådant tillgängligt material hittar du på Bönekursens hemsida.

Rollups och banderoller

Vill man göra sin marknadsföring större så rekommenderar vi rollups för exempelvis kyrktorget och/eller en banderoll att hänga på kyrkans fasad eller annan lämplig plats.

Vi har tagit fram ett par olika alternativ att välja mellan och eftersom vi trycker varje rollup och banderoll unikt så finns möjligheten för att addera kyrkans hemsideadress om ni så önskar.