Alpha som studiecirkel med Bilda

Om du genomför Alpha-kurser i samverkan med Bilda kan du få stöd till din grupp, dig som ledare eller din församling.

Bilda erbjuder bland annat:

  • ekonomiskt stöd till inköp av material
  • utbildning för dej som ledare i hur du leder en grupp och skapar öppna samtal
  • Bildas ledarlåda med verktyg för goda samtal