Alpha International

Skyddsförklaring

Principer som vi har åtagit oss att:

  1. vi anser att ingen ska utsättas för skada eller övergrepp; och

  2. det är allas ansvar att spela sin roll för att se till att en säker miljö upprätthålls för andra människor såväl som dem själva.

Om det finns ett skyddsproblem i samband med din Alpha (eller en annan Alpha-tjänstekurs) kontakta de kyrkliga myndigheter som driver eller övervakar din Alpha (eller annan tjänstekurs) så snart som möjligt och de borde kunna hjälpa dig. Om problemet inte hanteras eller löses på ett tillfredsställande sätt, vänligen rikta ditt skyddsproblem så snart som möjligt till lämpliga lokala myndigheter och/eller, om så är lämpligt, räddningstjänsten såsom den lokala polisen.