Juridisk information

© Alpha International

Alpha International är en välgörenhetsorganisation som är registrerad i England och Wales (nr. 1086179), i Skottland (nr. SC042906) samt ett privat företag med begränsat ansvar registrerat i England och Wales (nr. 4157379).

Kontorets säte finns i HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, Storbritannien


Upphovsrätt

Ansvariga för Alpha International skriver:

“Vi har alltid varit angelägna om att låta personer som håller en kurs i Alpha Internationals regi vara flexibla och anpassa sig där det kändes nödvändigt att tillåta lokala behov och där det fanns en önskan att bevara de väsentliga beståndsdelarnas naturlighet och identitet för kursen. Erfarenheten visar dock att detta har missförståtts och den förlust av integritet i vissa kurser har gett upphov till stor förvirring. Nu när Alpha internationals resurser och publicitet används över hela världen har vi varit tvungna att utarbeta en hårdare upphovsrätt för att bevara förtroendet och kvalitetskontroll. Vi hoppas på din förståelse.”

1
Med undantag för böcker (där författaren sägs hålla äganderätt) är allla Alpha International resurser inklusive skrftligt material, audiovisuella resurser, grafik och mjukvara Alpha Internationals rättigheter. Alpha Internationals resurser täcker ett brett område av tjänster inklusive Alpha och post-Alphas material, Äktenskapskursen och Relationship Central, Worship Central, St Paul’s Theological Centre och God At Work.

2
Under inga omständigheter får någon av Alpha Internationals material användas i någon form såsom elektroniskt eller manuellt inklusive fotokopiering, inspelning eller annan information för lagring eller insamlande utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller dess agent.

3
Användning av Alpha Internationals material tillåts endast i samband med pågående eller vid marknadsföring av Alpha Internationals kurser. Återförsäljning eller betalning i något annat samband än med koppling till Alpha Internationals material är förbjudet.

4
Alpha International uppger att namnet ’Alpha’ eller liknande namn inte bör användas i samband med någon annan kristen kurs. Denna önskan görs för att:

undvika förvirring på grund av olika kurser som har liknande namn
säkerställa enhetlighet och Alphas integritet
upprätthålla förtroendet av Alphas Regi.

5
Alpha International accepterar vissa anpassningar till kurserna om så önskas. Dessa ska endast gälla längden på föredragen eller antal samlingar. Kursens huvudsakliga karaktär måste bibehållas.

Om en kurs ska anpassas utanför Alpha Internationals ramar, måste den ansvarige:

endast hålla en sådan kurs i sin egna kyrka eller församling
det är inte tillåtet att hålla en sådan kurs någon annanstans
ej heller marknadsföra eller publicera kursen

Detta yttrande ersätter alla tidigare yttrande om upphovsrätt kring Alpha Internationals material.

Reviderad februari 2014