Så arrangerar du Alpha-dagen


En centralpunkt i Alpha

Alla delar av Alpha är viktiga beståndsdelar i helheten, men faktum är att helgtillfället kan sägas ha en särskild centralplats. Att få träffas över lite längre tid än vid de andra tillfällena är trevligt och gynnar vänskapen, dessutom är ämnena som fokuseras högaktuella: Går det uppleva Gud, på riktigt? Hur sker det i så fall?

Bibeln talar om att Guds Ande är svaret på de här frågorna, och det är vad som står i centrum under Alpha-dagen. Den kan äga rum under flera helgdagar men vanligast är att den arrangeras under en helgdag, antingen på den plats där man brukar ses till Alpha eller – om möjlighet finns – på något annat ställe för omväxlingens skull.

Nedan presenteras våra förslag på hur en Alpha-dag kan läggas upp, dels om ni ses fysiskt men även hur ni kan göra om ni ses online. Under det finns sedan några tankar kring hur det går lägga upp det om ni väljer att arrangera det under flera helgdagar.


Alpha-dagen på en fysisk plats

Här följer ett förslag på tider för hur en Alpha-dag kan se ut.
Ni är naturligtvis fria att ändra på dessa tider utifrån hur det passar er bäst

9.30 Hej och välkommen! Berätta vad som kommer att hända och vad gästerna kan komma att förvänta sig.

9.45 Spela någon lovsång. Har gästerna inte upplevt lovsång tidigare är det bra att förklara kort vad det är och kanske koppla till tidigare ämnet ”Varför och hur ska jag be?”

10.00 Titta på filmen ”Vem är den helige Ande?”

10.30 Bensträckare. Erbjud gärna någon fika eller frukt.

10.45 Titta på filmen ”Vad gör den helige Ande?

11.15 Smågruppstid med samtal.

12.30 Lunch och tid för gemenskap. Här kan man kanske ge utrymme för en promenad, något spel eller annan aktivitet.

14.00 Titta på filmen ”Hur blir jag fylld av den helige Ande?”

14.30 Gemensam förbönsstund. Ta tid för att be för varje gäst som vill bli fylld av helig Ande. Förslag på struktur:

 • Förklara vad som kommer att hända
 • Be en kort överlåtelsebön till Jesus
 • Bjud in den helige Ande genom att be kyrkans äldsta bön: ”Kom helige Ande”.
 • Vänta
 • Bekräfta de som inte känner något eller upplever något.
 • Be kort tillsammans. Dela Kunskapens ord om sådana finns.
 • Vänta. Lyssna
 • Be och avsluta med att exempelvis lyssna på ”Välsignelsen” av Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde


15.30 Avslut

Alpha-dagen online

Jobba på att skapa en varm och välkomnande atomsfär, exempelvis genom någon enkel lek, och uppmuntra gärna deltagarna att ta med någon god fika att ha framför sig när ni tittar på föredragen.

10.00 Hej och välkommen; berätta vad som kommer att hända och vad deltagarna kan förvänta sig.

10.10 Smågruppstid. Dela kort hur veckan har varit och kanske någon rolig ”isbrytarfråga”?

10.25 Inled med att lyssna på någon lovsång innan föredraget ”Vem är den helige Ande?”

11.00 Smågrupp, under denna tid kan man även lyfta några bibelord från föredraget ”Vad gör den helige Ande?”, alternativt uppmuntrar man gästerna att se det avsnittet till nästa gång ni ses.

11.30 Föredrag: ”Hur blir jag fylld av den helige Ande?”

12.00 Tid för bön i smågruppen. Förslag på struktur:

 • Förklara vad som kommer att hända
 • Uppmuntra gästerna att stänga av kameran. Detta för att gästerna ska kunna slappna av.
 • Be en kort överlåtelsebön till Jesus
 • Bjud in den helige Ande genom att be kyrkans äldsta bön: ”Kom helige Ande”.
 • Vänta
 • Bekräfta de som inte känner något eller upplever något.
 • Be kort tillsammans. Dela kunskapens ord om sådana finns.
 • Vänta. Lyssna
 • Be och avsluta med att exempelvis lyssna på ”Välsignelsen” av Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde

12.30 Avsluta dagen

Kom ihåg: Det kan vara extra värdefullt, när man har Alpha Online, att återkoppla till alla deltagare genom ett personligt samtal. Antingen innan Alphadagen eller efteråt.


Vill ni arrangera Alpha-helgen över flera helgdagar?

I så fall är vårt förslag att ni tar lite extra tid för gemenskap och pauser. Ett alternativ kan vara att starta upp fredag kväll med föredraget ”Vem är den helige Ande?” men att bara ha ett kort smågruppsamtal och spara det längre samtalet till lördagen. Startar man upp på lördag och håller på till söndagen så uppmuntrar vi till att göra något extra roligt av lördagkvällen – och varför inte låta alla ta med sitt favoritsnacks/godis och duka upp ett stort gottebord? Förslagsvis har man i så fall då en längre paus på eftermiddagen eller så man startar man Alphadygnet först efter lunch på lördagen. Föredraget/filmen ”Hur kan jag göra det bästa utav resten av mitt liv?” kommer i så fall på söndag förmiddag innan hemfärd.