Tips och råd kring Alphadagen/helgen

Det finns några viktiga principer som är bra att ha med sig in i Alphadagen så att er tid tillsammans blir den bästa möjliga; vikten av att ha roligt tillsammans, att Alpha handlar om relationer och att ni ger den helige Ande utrymme till att betjäna er.

Vi vill ge er två olika förslag där den ena är över en förmiddag och där det andra upplägget sträcker sig över ett dygn. Du får även med dig några enkla råd kring bönestunden.

Se alternativen som något att utgå ifrån. Ni har kanske ett annat upplägg som funkar bättre i er lokala situation, använd då det med frimodighet!

Alternativ 1

förkortad version, 2,5 timmar på exempelvis en lördag

10.00 Hej och välkommen; berätta vad som kommer att hända och vad deltagarna kan förvänta sig.

10.10 Smågruppstid. Dela kort hur veckan har varit och kanske någon rolig ”isbrytarfråga”?

10.25 Inled med att lyssna på någon lovsång innan föredraget ”Vem är den helige Ande?”

11.00 Smågrupp, under denna tid kan man även lyfta några bibelord från föredraget ”Vad gör den helige Ande?”, alternativt uppmuntrar man gästerna att se det avsnittet till nästa gång ni ses.

11.30 Föredrag: ”Hur blir jag fylld av den helige Ande?”

12.00 Tid för bön i smågruppen

12.30 Avsluta dagen

Alternativ 2

Längre version, exempelvis fredag kväll och lördag förmiddag


Fredag kväll:

18.30 Hej och välkommen; presentera upplägg för dygnet och vad de kan förvänta sig

18.40 Smågruppstid; hur har veckan varit?

19.00 Föredrag: ”Vem är den helige Ande?”

19.30 Kort smågruppssamtal utifrån föredraget.

20.00 Hej och ses imorgon

Lördag:

9.30 Hej och välkommen

9.45 Föredrag: ”Vad gör den helige Ande?”

Ta en 5 minuters bensträckare

9.50 Samtal i smågruppen utifrån föredraget, gärna med lite fika

10.30 Föredrag: ”Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?”

11.10 Bön i smågruppen

11.50 Avslutning

Råd

Om ni förkortar dagen, uppmuntra gästerna att se ”Vad gör den helige Ande?” Och Hur kan jag göra det bästa utav resten av mitt liv? vid ett senare tillfälle. De kan till exempel titta till ni ses nästa gång eller efter att ni avslutat kursen, som en del i er uppföljning.

Jobba på att skapa en varm och välkomnande atomsfär, exempelvis genom någon enkel lek och uppmuntra deltagarna att ta med någon god fika att ha framför sig när ni tittar på föredragen.

Förbönsstunden- ett förslag på struktur

  • Förklara vad som kommer att hända
  • Uppmuntra gästerna att stänga av kameran. Detta för att gästerna ska kunna slappna av.
  • Be en överlåtelsebön till Jesus
  • Bjud in den helige Ande
  • Vänta
  • Bekräfta de som inte känner något eller upplever något.
  • Be kort tillsammans. Dela kunskapens ord
  • Vänta. Lyssna
  • Be och avsluta med att exempelvis lyssna på ”Välsignelsen” av Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde

Det kan vara extra värdefullt, när man har Alpha Online, att återkoppla till alla deltagare genom ett personligt samtal. Antingen innan Alphadagen eller efteråt.