Samarbeta med Sensus

Med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners folkbildar vi hela Sverige. Samarbetet kan se olika ut beroende på behov och förutsättningar. Vi kan fungera som ett pedagogiskt stöd och bollplank, hjälpa till med lokaler och studiematerial, synliggöra verksamheten och administrera anmälningar. Vi bidrar även till nätverkande både lokalt och nationellt.