Sekretesspolicy

Alpha Sverige respekterar varje individs rätt till personlig integritet. Vi samlar in och använder information via vår hemsida, dock endast på de sätt som beskrivs i denna programförklaring. Detta dokument gäller för information som samlas in på följande webbplatser som kontrolleras av oss: alphasverige.se, sverige.alpha.org, alpha.org, alphaprintshop.org, godatwork.org.uk, prayercourse.org, relationshipcentral.org, shop.alpha.org, williamwilberforcetrust.org, worshipcentral.org.

Del I. Samla information

Alpha Sverige samlar in information på flera punkter genom våra webbsidor. En del av denna information kommer vi att be dig att ge oss hjälp med via registreringsformulär medan andra delar av informationen samlar vi in ofrivilligt.

Barns integritet

Alpha Sverige marknadsför sig inte aktivt till barn och vi kommer aldrig medvetet be ett barn under 13 år att lämna ut personlig information.

Information lämnad av dig

Informationen som vi samlar in kring de huvudsakliga besökarna är: namn, kön, födelsedatum, civilstatus, religion, telefonnummer, e-postadresser och geografiska platser.

Vi kan också samla in namn, kön, födelsedatum, civilstatus, religion, e-postadresser och geografiska platser som våra användare delger om andra människor.

Automatisk insamling av information

Vi samlar in följande generella uppgifter som inte är personligt identifierbar information: Hemland, ISP, IP Adress, anslutningshastighet och typ av webbläsare. Vi samlar in demografiska data för att övervaka användningsmönster. Vi samlar in denna information genom sessions informtion, cookies i webbläsaren och loggfiler.

Cookies

Vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som vår webb-server placerar på en användares dators hårddisk för att vara en unik identifierare. Cookies möjliggör Alpha Sverige att spåra användningsmönster och erbjuda kundanpassad information till användarna. Våra cookies har ett utgångsdatum. Våra cookies samlar inte in personlig information.

Del II. Användande av Information

Huvudsaklig användning av personuppgifter

Den information som samlas in av Alpha Sverige kommer att användas för att behandla alla beställningar eller evenemangs registrering genom någon av våra webbplatser och för att upprätthålla aktuella register.

Användare som tillhandahåller information kan ta emot e-kvitton eller meddelanden.

Sekundär användning av personuppgifter

Registrerade användare kan få ytterligare meddelanden från oss om produkter, tjänster och nyhetsbrev. Av respekt för privatlivet för våra användare erbjuder vi möjligheten att inte ta emot den här typen av kommunikation.

Den information vi samlar in kan användas för att skapa kundprofiler baserat på nätsurfning eller tidigare inköps historia.

Dela data med tredje part

Vi kan dela data med följande tredje parter som Alpha Internationell, andra lokala Alpha kontor, teknikleverantörer och supportföretag samt andra viktiga kontakter som det är nödvändigt att dela information med.

Länkar från våra webbplatser

Vi erbjuder länkar till andra webbsidor. Observera: När du klickar på länkar till andra webbplatser, uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicy. Deras krav kan skilja sig från vår.

Ändringar i denna policy

Om vår policy för att samla in information eller använda den ändras kommer du meddelas via e-post inom 5 arbetsdagar efter en sådan förändring.

Del III. Tillgång till information

Tillgång till personlig data

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig i ett läsbart format mot en avgift på £10.00. Om du vill erhålla en kopia med dessa personuppgifter kan du göra så genom att kontakta oss på något av följande sätt.

E-postinfo@alphasverige.se, Telefon 0733-201 631, skicka brev:
Adress: Alpha Sverige Odengatan 46, 521 41 Falköping

Alpha Sverige vidhåller riktigheten i vår information genom att rutinmässigt rensa utgångna dokument.

Felaktig information

Användare bör kontakta oss kring felaktigheter som kan uppstå via e-post till: info@alphasverige.se.

Radering av personuppgifter

Användare kan begära att deras personuppgifter tas bort från vår databas via e-post till: info@alphasverige.se.

Observera att vissa personliga uppgifter inte kan tas bort omedelbart på grund av lagstadgade skäl.

Del IV. Problemlösningar

Om problem uppstår ska vederbörande kontakta Alpha Sverige på:

E-post info@alphasverige.se Telefon 0733-201 631 Adress Odengatan 46, 521 41 Falköping

Vi åtar oss att lösa tvister inom 5 arbetsdagar.

Del V. Databank och säkerhet

Alpha Sverige skyddar användarinformationen med följande säkerhetsåtgärder: hårdvaru brandvägg, lösenordsskydd, SSL kryptering och annan teknik, metoder som används för att skydda konsumenternas integritet.

Om du har ytterligare frågor kring integritet och säkerhet, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mejl till: info@alphasverige.se.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbsida är till för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera eller på annat sätt utnyttja detta eller annat innehåll för andra ändamål utan skriftligt medgivande från Alpha Sverige.