Beställ paket med ge bort-böcker!

Varje församling bör ha god litteratur att dela ut. Vi har satt ihop två bokpaket – ett stort och ett litet – som innehåller goda häften och böcker att sticka i handen på människor. Beställ idag så skickar vi vårt bokpaket för hösten/vintern. Innehållet är följande:

Varför Jul?

Ett litet häfte, skrivet av Alpha-pionjären Nicky Gumbel, som presenterar evangeliet ur julens synvinkel. Perfekt för att dela ut på kyrkans första advent-gudstjänst, julkonsert eller liknande.

Varför Jesus?

I grunden samma häfte som Varför Jul? men inte utifrån julen utan mer allmänt hållet. Bra att ge till den som är nyfiken på kristen tro.

Livet enligt Jesus

En bok av Nicky Gumbel utifrån Bergspredikan kring hur ett liv i Jesu efterföljd kan se ut. Perfekt att ge till exempelvis Alpha-deltagaren som kommit till tro eller är nyfiken på att veta mer.

Hjärtats Längtan

En mejlkonversation om evangelisation och att dela tron som är tänkt att väcka funderingar och sporra samtal. Av Carl-Henric Jaktlund, tidigare nationell ledare Alpha Sverige, och Ida-Maria Brengesjö, pastor och evangelist inom Equmeniakyrkan. Lämplig att ge till förslagsvis församlings- eller ungdomsledare som inspiration.

Vad är Alpha?

Ett litet häfte på bara några få sidor som är utmärkt att ha i kyrkans foajé eller att dela ut för att ge information om vad Alpha är.

Båda bokpaketen innehåller ovanstående produkter, enligt följande:

Stora paketet, pris 4995:-

Varför Jul? 200 ex
Varför Jesus? 40 ex
Livet enligt Jesus 10 ex
Hjärtats Längtan 5 ex
Vad är Alpha? 100 ex

Stora paketet hittar du här

Lilla paktetet, pris 2995:-

Varför Jul? 100 ex
Varför Jesus? 30 ex
Livet enligt Jesus 5 ex
Hjärtats Längtan 5 ex
Vad är Alpha? 50 ex

Lilla paketet hittar du här

Beställ idag och sprid litteratur som kan hjälpa människor finna en tro eller fördjupas i sin tro!