”Kursen gav oss många nya verktyg”

Cecilia och Daniel gick Äktenskapskursen online. Vi frågade ”Vad tyckte ni?”