Kyrkans kallelse är utåt – undervisning av Sarah Jackson

Hösten 2023 hade Alpha Sverige nationell konferens i S:ta Clara, Stockholm. Huvudtalare var Sarah Jackson, en av de mest inflytelserika ledarna i Holy Trinity Brompton, den London-församling där Alpha ursprungligen formades. Hon leder bland annat Church Revitalisation Trust vars ambition är att vara en katalysator för församlingsplantering inom den Engelska kyrkan.

På den Nationella konferensen talade Sarah Jackson vid två tillfällen och finns nu att ta del av igen för dig som var där eller för dig som inte hade möjlighet vara med på konferensen.
En missionsinriktad kyrka

Hur ser den kyrka ut som är fokuserad på att vara utåtriktad? På förmiddagens inledande gudstjänst talade Sarah Jackson med fokus på kyrkans uppdrag att vara utåtriktad och missionsinriktad.
En missionsinriktad kristen

På kvällens gudstjänst var temat; Om kyrkans kallelse är att vara utåtriktad, vad får det för konsekvenser för dig och mig?