Utrusta din församling i sitt uppdrag att hjälpa människor att möta Jesus

Alpha är en kurs, online eller på plats i kyrkan, som skapar ett rum där folk kan komma samman och samtala om livets stora frågor.

Under 2019 var det över 5,600 katolska församlingar och organisationer som höll Alpha runt om i världen där ungefär 310,000 personer deltog.

Kolla in denna korta film för att få reda på mer om hur Alphas påverkat människors liv.

Vad är Alpha?

Alpha is a parish tool for evangelisation where everyone is welcome. The same Alpha content is run all over the world, by Christians of all traditions, sharing the good news of Jesus. Each session has three key elements:

Alpha är ett församlingsverktyg för evangelisering där alla är välkomna. Samma Alphakurs drivs över hela världen, av kristna av alla traditioner, som delar med sig av de goda nyheterna om Jesus. Varje session innehåller dessa tre komponenter:

Gästfrihet

Whether in person over a meal or virtually with a coffee, all sessions start with a time to connect, relax and build friendships. Eating food together creates space for people to connect and share life on a deeper level.

Oavsett om det är med middag på plats eller en virtuell fika så börjar alla sessioner med tid att prata, slappna av och bygga vänskaper. Att äta tillsammans skapar utrymme för människor att samtala på en djupare nivå.

Föredrag

The Alpha talks are designed to engage people from all walks of life and inspire conversation. They explore the big issues of life and faith and unpack the basics of Christian belief, addressing questions like “Who is Jesus?”, “Why and how do I pray?” and “How does God guide us?

Föredragen i Alphafilmerna är utformade för att passa människor från alla olika bakgrunder och uppmuntra till konversation. De utforskar livets stora frågor, tro och lägger fram det grundläggande i kristen tro på bordet genom ämnen som ”Vem är Jesus?”, ”Varför och hur ska jag be?” och ”Hur leder Gud oss idag?”.

Samtal

The discussion time is an opportunity for people to respond to the talk, hear from others and contribute their own perspective in an honest, friendly and open environment.

Samtalet är en möjlighet för gästerna att ge respons till föredraget, höra andras tankar och bidra med sitt eget perspektiv i en ärlig, omtänksam och öppensinnad miljö.

Hyères Parish Story

Alpha offers a very human, nonthreatening door for everyone to enter. I encourage people to try this model of evangelisation.

Alpha erbjuder en väldigt mänsklig, välkomnande dörr för alla att gå igenom. Jag uppmuntrar till att testa denna typ av evangelisation.

Kardinal Luis Antonio Tagle,
Ärkebiskop, Manila

Alpha is not a silver bullet; it’s a tool. When used as part of a larger pastoral strategy, it is the best tool that I’ve found for jump-starting and sustaining parish renewal.

Alpha är inte en silverkula; det är ett verktyg. När det används som en större pastoral strategi är det det bästa verktyget jag hittat för att sätta igång och upprätthålla förnyelse i församlingen.

Fr James Mallon,
Författare och grundare av Divine Renovation

We have lost the art of evangelising those who don’t know the gospel at all. Alpha is re-training us how to do that.

Vi har tappat konsten att evangelisera till dem som inte ens hört evangeliet. Alpha tränar om oss i hur vi kan göra det.

Doktor Mary Healy,
Professor i Sacred Scripture på Sacred Heart Major Seminary i Detroit

Utforska

Alpha i ditt församlingsliv

View Impact

Hör berättelser om förvandling

Till berättelser

Vilka rekommenderar Alpha?

Till rekommendationer


Efter Alpha

Alpha is just the beginning. Once guests experience Alpha, they understand who Jesus is and can start to explore their relationship with Him.

Alpha är bara starten. När gästerna går en Alphakurs förstår de vem Jesus är och kan börja utforska deras relation med Honom.