Att hålla Alpha online behöver inte vara så stort eller komplicerat som det kan låta. Här har vi samlat ihop lite tips för hur ni får till en lyckad Alpha i nya formatet. 

Böneteam

Det är lika viktigt med bönesupport när det gäller Alpha online som vid en traditionell Alpha. Försök mobilsera människor som stöttar och hjälper er bakom kulisserna genom att be till Gud för deltagarna och era träffar.

Samtalsledare och medhjälpare

Optimalt är att ha en samtalsledare som kompletteras med en medhjälpare, precis som vanligt inom Alpha. Dels är det bättre med dubbla ögon och öron, men det säkerställer även kursen eftersom den inte blir lika bräcklig om en ledare blir sjuk. Extra viktigt i Alpha online som ledare är att leda med entusiasm och tempo så att samtalsrummet hålls igång och känns livfullt, det blir trevligare och roligare för alla. Därför är det viktigt att vara engagerad på direkten: Hälsa på deltagarna när de ansluter, försöka få med dem in i samtalet etc. Ledarna bör vara förberedda med frågor och ”isbrytare” samt kanske även ha en och annan rolig historia på lut för att lätta upp stämningen vid behov.

En bra uppdelning, om man har möjlighet ha mer än en ledare, kan vara att samtalsledaren håller i och leder samtalet medan medhjälparen håller ett öga på chatten och svarar på eventuella frågor eller så som deltagarna skickar där.

Tekniskt ansvarig

Om möjligt: Ha med en person som sköter tekniken med att dela filmen, skapa samtalsrummen (om er grupp är så stor att det behöver till en uppdelning) och hjälpa till med allmänna tekniska utmaningar som kan uppstå. Denna person bör vara väl bevandrad i plattformen ni valt (exempelvis Zoom) så att eventuella problem kan lösas snabbt och enkelt. 

Vid behov kan medhjälparen och den tekniskt ansvarige vara samma person men så långt det är möjligt – undvik att samtalsledaren både ska leda samtalet och sköta tekniken.