Möten på djupet

Alpha Sverige brinner för att människor ska få chansen att inspireras och utvecklas i en varm och generös atmosfär

Vi vill ge alla människor chansen att utforska vad kristen tro kan betyda för det enskilda människolivet, för den relationella gemenskapen människor emellan och för bygget av ett hållbart och gott samhälle. Och vi vill att det ska ske i en kravlös, avslappnad och välkomnande atmosfär. Alpha Sverige vill skapa utrymme för reflektion, samtal och möten människor emellan samt skapa möjligheter för människor att möta Gud.


Vi har kurser inom tre olika områden

Utforska kristen tro

Alpha är vår första och största kurs, skapad i en lokal församling i den brittiska Anglikanska kyrkan som en grundkurs i kristen tro.

I Alpha, som finns både i en allmän version och i en specifik för tonåringar, så är gemenskapen – gärna kring ett middagsbord – en viktig del. Likaså är undervisningen central, i Alpha så tydliggörs det vad kyrkan tror. Men det tar inte slut där: I Alpha så är deltagarens frågor lika viktiga som kyrkans svar. Alla åsikter, funderingar och tvivel är både välkomna och önskvärda.

Alpha är ett gemensamt sökande utifrån kyrkans tro.

Utveckla er relation

Äktenskapskursen är en möjlig till god friskvård och vägledning för alla som lever i en överlåten kärleksrelation. Under sju veckor får ni hjälp att fokusera olika ämnen som är betydelsefulla för att skapa förutsättningar i bygget av ett tryggt, stabilt och växande förhållande.

I Äktenskapskursen får du lyssna till samlivsexperter av olika slag, likaså höra erfarenheter från ”vanliga par” samt – framförallt – ordentligt med samtalstid med din partner kring de olika ämnen som lyfts.

Kursen utgår ifrån bibliska principer, men ni måste inte vara troende för att tillgodogöra er innehållet.

Upptäck trons djup

Vårt tredje kursområde vill skapa möjlighet för dig som är troende att utvecklas i din gudsrelation, eller för dig som bara är nyfiken på att titta närmare på vad kristen tro egentligen säger om relationen mellan Gud och människan.

Bönekursen är vad den heter: En kurs som kretsar kring vad bön är och innebär och som inte väjer för de svåra och komplexa perspektiven.

I Bönekursen får deltagaren lyssna till ett samtal mellan Pete Greig och Poppy Williams i olika ämnen kring bön, innan deltagarna sedan fortsätter med ett gemensamt samtal.