”Jag fick tron förklarad”

För 20 år sedan bestämde sig Karin Ljungberg för att bli kristen, mycket tack vare den lokala Alpha Youth-gruppen.

– Där fick jag den kristna tron förklarad för mig på ett sätt som jag kunde förstå.
Intresset för kristen tro hade väckts hos Karin Ljungberg via klasskompisar på gymnasiet som bjöd med henne till kyrkan där hon snabbt blev en del av gänget.

– Det viktigaste för mig var att de accepterade mig i sitt gäng oavsett vad jag hade för tro. 
Stunderna i ungdomskören, tonårssamlingarna och gudstjänsterna var viktiga men det var i Alpha Youth som tron landade för Karin Ljungberg. Det var centralt att materialet förklarade den kristna tron så att hon förstod men även att Karin fick ställa alla sina frågor. Till slut tyckte hon att det gick ihop.

– Alpha Youth förklarar de centrala grunderna i den kristna tron på ett enkelt sätt utan att kräva så mycket förkunskaper. Det är högt till tak i samtalen runt borden, och ämnena som tas upp väcker intresse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Jag tror även att det är inspirerande och utvecklande för de kristna ungdomarna som är med på Alpha Youth att få följa andra sökande ungdomars resa till tro. Det var i alla fall något som jag fick höra i efterhand av de som gick samtidigt som mig.
20 år har gått sedan dess och Karin Ljungbergs tro är bevarad, idag är hon pastor inom Equmeniakyrkan. När hon blickar tillbaka så kan hon som sagt konstatera att Alpha Youth var viktigt, men vill samtidigt stryka under ytterligare ett perspektiv. 

– För mig var det avgörande att mina kristna vänner var just det – de var mina vänner. Annars hade jag aldrig gått på Alpha Youth, liksom på eget initiativ. Så jag har mina gamla tonårsvänner att tacka för väldigt mycket. De kunde inte svara på alla mina frågor, vi var ju bara 16 år, men de var fina kompisar som inkluderade mig i sin vänkrets. Och det blev avgörande för att jag skulle kunna få en egen tro på Gud.