Ledarförändringar på Alpha Sverige

Ny nationell ledare – och ett nyskapat resurscenter som jobbar för hela Norden. Så växlar Alpha Sverige upp inför kommande årtiondet. 

Carl-Henric Jaktlund lämnar efter nästan sju år sin tjänst som nationell ledare för Alpha Sverige för att istället leda en offensiv satsning på ett nordiskt resurscenter.

– Drömmen och visionen att jobba tätare tillsammans som nationella Alpha-kontor har funnits i många år, jag är övertygad om att vi kommer få förstärkta förutsättningar att översätta och utveckla de material som kristenheten i Norden behöver när vi arbetar strategiskt tillsammans, säger Carl-Henric Jaktlund.
Det nationella ledarskapet övertas av Marie-Louise Nilsson som de senaste åren arbetat med strategiska kyrkorelationer inom Alpha Sverige.

– Det är med stor glädje och även lite bävan som jag axlar den nya rollen. Jag har älskat att coacha och inspirera kyrkor och deras ledare under de år jag arbetat i Alpha Sverige. Även om nya uppgiften även innebär en del annat så är det inom det området som jag hoppas kunna fortsätta lägga mycket tid och energi, säger Marie-Louise Nilsson.

Edvard Wiberg, ordförande i Alpha Sverige, tycker att förändringarna känns både naturliga och framåtsyftande.

– Vi får på detta sätt det bästa av två väldigt drivna och kompetenta ledare. Carl-Henric har under sina år verkligen styrkt upp den i Alpha-arbetet så viktiga material- och resurssidan, och Marie-Louise har bidragit med sin passion för att inspirera, utmana och utveckla församlingar. Vi på Alpha Sverige är glada att behålla dem båda för att på så sätt styrka arbetet i Sverige men även resten av Norden, säger Edvard Wiberg som tillägger att den ekonomiska utmaningen i satsningen är stor.
– Men vi är övertygade om att behovet är ännu större och därför hoppas och tror vi att många enskilda och församlingar kommer vilja finnas med och bära satsningen, säger han.

Arbetet i de nya rollerna påbörjades måndagen den 16 oktober, och lördagen den 28 oktober finns både Marie-Louise Nilsson och Carl-Henric Jaktlund med och leder Alpha Sveriges nationella konferens i St Clara kyrka i Stockholm.

– Vi vill sätta fokus på vad det innebär att vara en utåtriktad kyrka i Sverige i vår tid framåt och för nästa generation. Sarah Jackson från Holy Trinity Brompton, den kyrka där Alpha grundades, kommer vara huvudtalare och vi kommer presentera en stor vision och satsning för det kommande årtiondet, säger Marie-Louise Nilsson.

Fakta Alpha Sverige

  • Grundades 1998. 
  • Hjälper kyrkor att hjälpa människor att hitta tron, genom Alphakursen som skapades i Holy Trinity Brompton Church i London och som numera hålls i princip över hela världen och i hela kyrkans bredd. 
  • Alpha Sverige tillhandahåller även ungdomsversionen Alpha Youth samt Äktenskapskursen och Förlovad – förberedelsekursen. 
  • Alpha Sverige är en fristående ideell organisation som till största delen finansierar sin verksamhet med hjälp av gåvor från privatpersoner, företag, församlingar och samfund.